Dag för dag på Jan Pers

Stallmöte

2008-11-23

Idag är det kallt, jättekallt! Ska tydligen bli storm längs Upplandskusten. Hoppas att vi klarar oss här. I em har vi haft stallmöte. All utom några få kom vilket var jättebra. Det är bra tycker jag att prata igenom skötseln i stallet då och då. Viktigt att alla kommer till tals och att det är högt i tak. Många bra frågor kom upp och vi förklarade elen och varma rum, hur viktigt det är att sköta det och vem som har ansvaret på kvällen. Dessutom pratade vi om hur viktigt det är att vi alla hjälper varandra hela tiden.

- Om jag tar rätt på mitt så blir det lättare för alla andra.

Astrid påpekade vikten av att sopa upp efter sig och berättade om hur det sopades på Island. 

Faktum är att vi nu är 10 stycken som delar på kvälls-sysslorna vilket innebär att man har bara tre kvällar/månad i princip. 

Sen frågade jag om julen. Har tänkt att åka bort och har dragit mej lite för att fråga men alla sa direkt att det fixar vi, åk du bara. Ni är bara bäst!!!