Dag för dag på Jan Pers

Atli-kursen nästan full

2007-08-16

Atli-kursen den 7 och 8 september är nästan full. 2 platser finns kvar. Det känns bra för det är alltid lite oroligt om kurserna ska gå ihop sig eller inte.

Alla Safirs ston har åkt hem så det är helt tomt när jag blickar ned till "hans hage" som just nu ligger helt öde. Måste låta några andra av hästarna gå ut i hagen snart. Undrar om vallackerna eller ridstona ska få gå ut. Ska fixa det i helgen då jag måste dra om lite staket först.